Struintuin voor het Eigenzinnige Kind

Struintuin voor het Eigenzinnige Kind

De Groene Belevenis samen met Kiwanis Club Leusden

Eigenzinnig Kind is een organisatie voor ambulante hulpverlening gespecialiseerd in autisme voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die begeleiding krijgen hebben soms enkel autisme maar ook regelmatig een fysieke beperking. De begeleiding op maat vindt in de omgeving van de cliënt plaats. Daarbij staat centraal dat zij kinderen het leven willen leren leven waarin zij aandacht hebben voor alle ontwikkelingsgebieden van het kind.

Afgelopen zomer hebben wij dankzij steun van Kiwanis de Struintuin in kunnen zetten om de begeleiding van deze groep kinderen te ondersteunen. De diversiteit en natuurlijke inrichting van de tuin biedt de kinderen een plek om tot rust te komen en zich te verbinden met de natuur. Verder biedt het gebruik van de tuin meerwaarde doordat het Eigenzinnig Kind de kinderen een setting kan bieden buiten hun gezin waarin ze zich vrij kunnen bewegen en even weg kunnen zijn van broertjes en zusjes. In de tuin kan er extra aandacht zijn voor de motorische vaardigheden van het kind, wordt het contact met andere kinderen gestimuleerd en sociale vaardigheden bijgebracht.

Tot slot helpt het de kinderen bij het reguleren van hun emoties.

De samenwerking met Eigenzinnig kind liep erg goed en de Struintuin had een goede uitwerking op de kinderen. De hulpverleners hebben de inzet van de tuin aangepast naar de behoefte van het individuele kind. Waar het ene kind zich gebiologeerd kon verdiepen in bijvoorbeeld de verschillende waterdiertjes en daar direct meer over wilde weten, fladderde het andere kind meer van plek tot plek waar hij/zij in zijn eigen denkwereld tot rust kwam. In sommige gevallen werd de behandeltijd van 2 kinderen met dezelfde behoefte samengevoegd zodat er langer van de tuin genoten kon worden.

Opvallend voor de hulpverleners was dat het effect van buiten zijn in een uitdagende maar voor deze kinderen gevoelsmatig veilige omgeving, groot was. Door de veranderingen in het dagelijks leven van de kinderen door de coronamaatregelen, was de behoefte aan rust groot. Door het project hebben de hulpverleners maar ook wij weer gezien hoe krachtig buitenzijn kan werken op het welzijn van mensen.

Deel deze post