Afgesloten projecten

Afgesloten projecten

De Kiwanis Club Leusden ondersteunt initiatieven, die worden uitgevoerd door andere partijen Hierbij wordt niet automatisch gedacht aan geld maar aan inzet van de kennis en kunde van de leden. Dit kan gaan om organisatorische kwaliteiten maar ook om specifieke deskundigheid. Uiteraard vaak ondersteunt met een financiële deelname. Projectgericht betekent bij ons een samenwerking van twee of meerdere partijen.

Hieronder een korte bloemlezing van projecten:

Samenwerking met het Asielzoekerscentrum Leusden. Wij ondersteunen en organiseren kleine activiteiten voor kinderen van kegelmiddag tot aan vervoer naar vakantiekampen, van sinterklaasfeest tot aanschaf van speeltoestellen.

Snuffeldag - Samen met de andere serviceclubs in Leusden organiseren we elk jaar de snuffeldag. Kinderen van groep acht van alle basisschollen in Leusden krijgen de gelegenheid om een bezoek te brengen aan plaatselijke bedrijven en organisaties. Een kijkje achter de schermen om deze kinderen zich ook beter voor te bereiden op een beroepskeuze.

Kinderhospice De Glind is ondersteund op het gebied van communicatie en fundraising. Het kinderhospice biedt kinderen in terminale fase en hun ouders een mogelijkheid om in een aangepaste en huiselijke sfeer de laatste dagen door te brengen.

Zonnepanelen voor ziekenhuis in Uganda. Samen met de Stichting Weeraba is in het particulier ziekenhuis Villa Maria vlakbij Masaka in Oeganda een project gerealiseerd waardoor de onzekere elektriciteitsvoorziening van het ziekenhuis sterk is verbeterd. Door de investering vervalt een groot deel van de kosten van de leveringen door het Ugandese elektriciteitnet en de kosten voor het dieselaggregaat. Door de samenwerking van Kiwanis met NCDO en Wilde Ganzen kon met een bijdrage van 15000 Euro voor 38000 euro zonnepanelen, accu’s en omvormers aangeschaft worden. Eind 2009 is de installatie operationeel en worden de beoogde besparingen gerealiseerd. Om het project en om de lokale installateur goed te kunnen beoordelen zijn twee leden van de club in december 2008 (op eigen kosten) naar Uganda afgereisd.

Uitbreiding clubhuis scoutinggroep Manitoba te Leusden. In samenwerking met de scoutinggroep is de uitbreiding van het clubhuis van Manitoba ter hand genomen. Door de groei van scouting en door moderne huisvestingseisen is behoefte ontstaan aan meer en grotere ruimtes in het clubgebouw. Kiwanis Leusden helpt niet alleen door de schenking van 20000 euro maar vooral door de inzet van expertise op het gebied van bouwmanagement, van relaties en de fysieke inzet van eigen leden om deze uitbreiding te realiseren. In 2009 zal scoutinggroep Manitoba de uitbreiding, die bestaat uit een opnieuw opgebouwd skeletgebouw, in gebruik kunnen nemen. Voor Kiwanis Leusden is dit project gerealiseerd in het kader van haar 10 jarig Lustrum.

Deel deze post